L 688232 1

ZELENA GRAJSKA PROMENADA ZA AKTIVNE TURISTE

Vodilni partner projekta: Občina Ribnica

Partner projekta: Rokodelski center Ribnica

V sklopu celovite ureditve grajske promenade se bo v skladu z ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave  izvedla celovita ureditev osnovne infrastrukture, kot tudi priprava trajnostnega turističnega produkta kolesarskega in avtodomarskega doživetja. Na celotni grajski promenadi se bo prenovila javna razsvetljava, vključno z menjavo LED luči na parkirišču pri Rokodelskem centru Ribnica. Na slednjem se po postavila servisna postaja za kolesa in terminal/stebriček za avtodomarski turizem. Prav tako se bo servisna postaja za kolesa postavila tudi v novo zgrajenem koloparku, kjer je veliko povpraševanja po servisni infrastrukturi. Z navedenimi aktivnosti se bo izboljšalo stanje okolja na celotni grajski promenadi, vključno s koloparkom in parkiriščem pri Rokodelskem centru, ki predstavlja začetek oz. konec poti grajske promenade.

Cilji operacije:

Z operacijo bomo sledili in prispevali k varovanju okolja in spodbujali trajnostni turizem v  našem okolju. Izvedena bo aktivna promocija na temo trajnostnega, butičnega turizma, posneli bomo igrane video vsebine, s katerimi bomo spodbujali k aktivnemu, trajnostnemu doživetju za butične turiste.  Promocija bo pripomogla tudi k večji osveščenosti in informiranosti prebivalstva o pomenu zdravega okolja in narave.

V okviru operacije bo izvedena aktivna promocija ozaveščanja: 1. o ohranjanju okolja in narave za lokalno prebivalstvo, za mlade, ranljive skupine (brezposelne, Rome, invalide) ter vso zainteresirano javnost,  2. o kolesarskem in avtodomarskem doživetju na grajski promenadi za butične turiste in lokalno prebivalstvo, 3. o trajnostnem turizmu, ki ga bo ponujala grajska promenada.  Vse aktivnosti v okviru operacije bomo tudi medijsko podprli z objavami na lokalni televiziji, v  časopisih, na radijih in spletu.

Glavne aktivnosti:

  1. Vodenje in koordinacija projekta,
  2. Nakup opreme,
  3. Ureditev prostora,
  4. Promocija.

Pričakovani rezultati operacije so ohraniti okolje in varovati naravo in projekt Grajska promenada v ospredje postavlja metode, ki bodo pripomogle k temu. Varčna, LED, razsvetljava bo pripomogla k energetski učinkovitosti in ohranjanju okolja, zeleno kolesarsko in avtodomarsko doživetje pa bo spodbujalo k trajnostnemu turizmu. Projekt grajske promenade bo z izvedbo aktivnosti povezal in nadgradil sodelovanje različnih akterjev tako v domačem kot tudi širšem okolju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

107.512,62 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
69.994,34 €
V teku
Gallusovo nabrežje 1, 1310 Ribnica

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:

www.eu-skladi.si

2024 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni