Izdelek Brez Naslova (2)

SKUPAJ SMO LAHKO TURIZEM ITP ROKODELSTVO

VLAGATELJ

Javni zavod Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost

 

PARTNERJI (naziv partnerjev)

 1. Občina Sodražica
 2. Turistično društvo Loški Potok
 3. OOZ Ribnica

 

GLAVNE AKTIVNOSTI OPERACIJE:

 • Koordinacija in vodenje projekta
 • Izdelava tiskanega gradiva (zgibanka in zemljevid)
 • Priprava in izvedba programa izobraževanja za lokalne turistične vodnike interpretatorje
 • Priprava in izvedba študijske poti območja za deležnike iz področja turizma
 • Izvedba delavnice na temo “Krožno gospodarstvo v turizmu”
 • Izvedba delavnice “Turizem in blagovna znamka”
 • Izvedba delavnice “Povezovanje lokalnega prebivalstva in ponudnikov turističnih storitev”
 • Priprava zavihka spletne strani ITP ROKODELSTVO
 • Predstavitev ponudbe ter priprava promocijskih video vsebin

 

CILJI OPERACIJE:

Glavni cilj operacije je povezovanje sosednjih občin, povečanje in izboljšanje turistične ponudbe ter priprava integralnega turističnega proizvoda rokodelstvo, ki bo pripomogel k vključitvi lokalne turistične ponudbe in prepoznavnosti destinacije.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE:

 • Izdelana tiskana in digitalna marketinška orodja za ITP rokodelstvo (brošura, karta, nov zavihek na spletni strani)
 • Objavljanje prispevkov
 • Izdelan program izobraževanja za lokalne turistične vodnike interpretatorje ter njegova izvedba
 • Izvedba treh delavnic
 • Predstavitve projekta
 • Priprava turističnega spominka

 

PREDVIDEN ZAČETEK IN ZAKLJUČEK OPERACIJE

Začetek: 1. junij 2021

Zaključek: 30. november 2022

VREDNOST:

Skupna vrednost operacije za LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: 74.781,76 EUR z DDV; Znesek sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 56.991,34 EUR.

KONTAKT:

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, T:+ 386 (0)1 620 84 70, http://las-ppd.si/, E: info@las-ppd.si

NAČIN SOFINANCIRANJA:

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
Povezava na spletno stran PRP 2014–2020: www.program-podezelja.si/

 

 

 

2024 © Rokodelski center Ribnica. Izdelava spletnih strani: Kreativna tovarna | Piškotki

Grb O.r.
Logo Ministrstvo Za Kulturo Rs
Logo Las Ppd Vert 1
Lasinzastave Logo Mali
Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni